“Чон казат” саясий партиясынын Кыргызстандын элине кайрылуусу!

“Чон казат” саясий партиясынын Кыргызстандын элине кайрылуусу!
“Чон казат” саясий партиясынын Кыргызстандын элине кайрылуусунун себеби – бул азыркы социалдык-экономикалык, саясий-укуктук, руханий-маданий системалардын мезгилдин талабына жооп бербегендиги, коомдогу туташ кризистин күч алышы, мамлекеттик бийлик органдарынын өз милдеттерин так аткарбай калгандыгында жатат. Акыркы жыйырма тогуз жылдагы туташ кризистик абал, улуттук идеологиянын зарылчылыгын жана коомго өнүгүүнүн жаны программасы керектигин далилдеп турат, ошондуктан биз жогоруда көрсөтүлгөн өтө көйгөйлүү маселелерди чечүү боюнча өз көз-карашыбызды сиздерге сунуштайбыз.

Биздин максатыбыз улуттук идеологиянын алкагында, демократиянын принциптеринин негизинде коомду жана мамлекетти өнүктүрүү. Коомдун талабына жооп берген реформаларды жүргүзүү менен улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген коррупциялык системаны жойуу, эл бийлигин калыбына келтирүү. Конкуренцияга жөндөмдүү улуттук экономиканы өнүктүрүү, социалдык адилеттүүлүктү орнотуу, коомдун руханий негиздерин бекемдөө, прогрессивдүү шайлоо системасын кабыл алуу жана бийликтин жоопкерчилигин камсыз кылуу.

“Чон казат” саясий партиясы коомдун жана мамлекеттин көйгөйлөрүн чечүү үчүн төмөнкү программалык документтерди жана мыйзамдардын долбоорлорун:

1. Улуттун өнүгүү стратегиясын;
2. Улуттук идеологиянын негизги жоболорун;
3. Улуттук баалуулуктарды сактоонун жана өнүктүрүүнүн жолдорун;
4. Кыргызстанда коомдун жана мамлекеттин өнүгүү концепциясын;
5. Улуттук идеологиянын алкагында социалдык адилеттүүлүкө негизделген Кыргыз Республикасынын Конституцияcынын долбоорун;
6. Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү;
7. Коррупциялык жол менен уурдалып-тонолгон ишканаларды, мекемелерди жана өнөр-жай объектилерин, жер тилкелерин жарандык конфискациялоо менен элге, мамлекетке кайтаруу боюнча мыйзамдын долбоорун;
8. Мамлекетте демократиялык эмес саясий режимди орноткон мамлекеттик саясий, атайын кызматкерлерге карата люстрациялоо (тазалоо) боюнча мыйзамдын долбоорун сунуштайт.

Урматтуу шайлоочу, коомдогу социалдык экономикалык, руханий, саясий- укуктук реформаны биз менен бирдикте ишке ашырууга чакырабыз жана 2020- жылдын 4-октябрындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо “Чон казат” №8 саясий партиясына өз добушунузду берүүнүздү суранабыз. Биздин ураан: Байлык, бийлик – элге, адилетүүлүк – коомго, жоопкерчилик – мамлекетке!

“Чон казат” саясий партиясынын төрагасы                                             Мамытканов Максат